Zakończony i złożony do pozwoleń projekt budowlany instalacji centralnego ogrzewania i ciepła technologicznego, wentylacji i klimatyzacji dla inwestycji pn.: „BUDOWA BUDYNKU MAGAZYNOWO – USŁUGOWEGO Z ZAPLECZEM SOCJALNO-BIUROWYM oraz zjazdu, murów oporowych, drogi wewnętrznej, miejsc parkingowych, zewnętrznej instalacji elektroenergetycznej, zewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej, zewnętrznej instalacji gazowej, zewnętrznej instalacji kanalizacji deszczowej, zespołu studni chłonnych.” zlokalizowanego na działkach nr. 719/2, 720,2 w obrębie 0006 Modlnica”