Inwestor zastępczy

Inwestor zastępczy to osoba lub firma działająca w imieniu inwestora odpowiadająca za organizację i koordynację działań związanych z inwestycją.

Inwestor zastępczy koordynuje działania inwestora, projektantów oraz wykonawców w celu doboru optymalnych rozwiązań technicznych, spełniających oczekiwania inwestora bezpośredniego – zarówno te programowo-funkcjonalne, jak i te finansowe.

KOORDYNACJA I WIEDZA

Nasze obowiązki obejmują:

  • Analizę biur projektowych, konkurs ofert,  zawarcie umowy z jednostką projektującą, która wykona na nasze zlecenie uzgodnioną z Inwestorem pełną dokumentację projektową – koncepcję ,projekt budowlany i wykonawczy  a także kosztorysy,przedmiary ,STWiOR
  • Podpisywanie umów  z wykonawcami poszczególnych zakresów robót
  • Reprezentowanie inwestora na budowie – sprawowanie przez odpowiednio przygotowane osoby bezpośredniego nadzoru nad zgodnością wykonania wszystkich robót zgodnie z projektem i udzielonym pozwoleniem na budowę.
  • Przeprowadzenie odbiorów
  • Sprawdzanie zgodności dostarczonych materiałów na budowę z projektem oraz normami
  • W szczególnych przypadkach – zależnie od wariantów umów- sprawdzanie finansów budowy oraz kontrola budżetu.
  • Dokumentacja odbiorowa.
  • Odbiory

INWESTOR

ZASTĘPCZY

Inwestor decydując się na instytucję Inwestora zastępczego zyskuje czas oraz fachową koordynację działań na budowie – zaczynając od projektowania a kończąc na finalnie wykonanym obiekcie .

POMOC

 

WIEDZA