Nadzory

Oferujemy opiekę i kontrolę zgodności wykonania instalacji z dostarczonym projektem. Prowadzimy zarówno nadzory autorskie jak i inwestorskie

Sumienność

Jeżeli Prawo Budowlane narzuca Państwu konieczność powołania nadzoru inwestorskiego proponujemy Państwu wypełnienie powyższego obowiązku i objęcie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego..

Do naszych podstawowych obowiązków będzie należało:

  • reprezentowanie inwestora na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z projektem i pozwoleniem na budowę, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej;

  • sprawdzanie jakości wykonywanych robót i wbudowanych wyrobów budowlanych;

  • sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych i przewodów kominowych oraz przygotowanie i udział w czynnościach odbioru gotowych obiektów budowlanych i przekazywanie ich do użytkowania;

  • potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad;

  • kontrolowanie rozliczeń budowy;

  • oraz wszystkie inne prace uzgodnione na etapie podpisywania umowy.

NADZORY
INWESTORSKIE

Profesjonalna kontrola procesu budowlanego zaczynając od projektu a kończąc na odbiorach 

Doświadczenie

 

Znajomość przepisów