Project Description

Projekt wykonawczy instalacji wentylacji , klimatyzacji pomieszczeń ekspozycyjnych, wod-kan oraz c.o.

System klimatyzacji oparty na zmienno-przepływowym systemie VRV III firmy Daikin , wilgotność utrzymana poprzez system strefowych nawilżaczy powietrza. Wentylacja oparta o centrale wentylacyjne z odzyskiem ciepła. Modernizacja instalacji c.o.