Firma G7PRO spółka z o.o. zajmuje się projektowaniem wszelkich instalacji sanitarnych z położeniem szczególnego nacisku na instalacje wentylacyjne, klimatyzacyjne i grzewcze, popularnie zwane HVAC.

Zajmujemy się także wykonywaniem audytów energetycznych, nadzorów inwestorskich, przygotowywaniem opracowań oraz ekspertyz branżowych a także kontrolą i przeglądami okresowymi urzadzeń klimatyzacyjnych, grzewczych ,gazowych oraz wentylacyjnych. Ponieważ posiadamy także duże doświadczenie w szeroko rozumianym wykonawstwie i nadzorach prac instalacyjnych jesteśmy w stanie zapewnić profesjonalną pomoc przy wyborze i opracowywaniu koncepcji a także doradztwo przy wyborze Dostawców oraz Wykonawców i nadzór w czasie prac wykonawczych

To co powinno przekonać do Nas nowych Inwestorów to z pewnością fakt że wiele projektowanych lub nadzorowanych instalacji zostało wykonanych i z powodzeniem pracuje w wielu obiektach zarówno w kraju jak i zagranicą (np.Wenecja, Londyn).Drugim istotnym kryterium jest dobór instalacji “na kieszeń” i oczekiwania danego Inwestora, unikając jakże popularnego wykonywania szablonowych projektów powodujących na etapie wykonawstwa a później eksploatacji masę nie potrzebnych komplikacji i problemów .

Uprawnienia do projektowania oraz kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie: sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wodno-kanalizacyjnych, gazowych i wentylacyjnych