SYMULACJE CFD

Wykonujemy dla garaży, atriów lub hal na podstawie dostarczonego lub wykonanego przez nas projektu oddymiania. Posługując się wysokiej klasy oprogramowaniem oraz wspomagając się inżynierami z uczelni technicznych jesteśmy w stanie wykonać analizę praktycznie każdego projektu

DOŚWIADCZENIE

Przykładowy rozkład temperatur : —–>

Jak wiadomo sprawne działanie instalacji wentylacji jest jednym z kluczowych parametrów bezpieczeństwa których tradycyjne instalacje nie są w stanie zapewnić . 

Przykładowy rozkład widoczności na wys.1,8 m —–>

Niewłaściwe wielkości  strumienia wentylacyjnego mogą powodować poważne zagrożenia dla  ludzi lub pracy urządzeń. Czasami teoretyczne wartości okazują się niewłaściwe ponieważ wzory obliczeniowe nie przewidują wszystkich scenariuszy i wariantów.Istnieją tylko dwie metody weryfikacji. Testy ruchowe po wykonaniu instalcji lub  numeryczna dynamika płynów (CFD – Computational Fluid Dynamics). Komputerowe symulacje od lat są używane w aerodynamice, inżynierii, hydraulice, meteorologii, budownictwie i wielu innych dziedzinach. Korzystanie z symulacji CFD przy projektowaniu instalacji wentylacji pozwala na weryfikację jej skuteczności już na etapie projektowym.

ANALIZA

CFD

Zakres z dziedziny  mechaniki płynów oraz analiz termicznych. Pomaga inżynierom projektantom podejmować decyzje w temacie analiz przepływów i analiz termicznych eliminując tym samym kosztowny proces testów fizycznych.

Co to jest?

Obliczeniowa mechanika płynów  to dział mechaniki płynów wykorzystujący metody numeryczne do analizy przepływu płynów.Dzięki obliczeniom  i numerycznemu rozwiązaniu cząstkowych równań różniczkowych opisujących przepływ, możliwe jest przybliżone wyznaczenie rozkładu prędkości, ciśnienia, temperatury i innych parametrów w przepływi

Programy CFD

Większość współczesnych programów CFD bazuje na równaniach Naviera-Stokesa  i opisuje je za pomocą metody objętości skończonych, metody elementów skończonych lub metody różnic skończonych.