Project Description

Projekty budowlane i wykonawcze instalacji grzewczej opartej na pompach ciepła z wymiennikami gruntowymi oraz powietrznymi, wentylacja z odzyskiem ciepła, chłodzenie pasywne, instalacje wod-kan.