Aktualnie oddajemy Inwestorowi projekty instalacji sanitarnych wod-kan-gaz, wentylacja, klimatyzacja, ogrzewanie, kotłownia gazowa, projektowa charakterystyka energetyczna pn.: “Poszerzenie oferty kulturalnej na terenie Gminy Solec-Zdrój skierowanej do mieszkańców, turystów oraz kuracjuszy – część II – rozbudowa budynku Gminnego Centrum Kultury przy ul. Partyzantów w Solcu-Zdroju wraz z instalacjami zewnętrznymi i wewnętrznymi na działce o nr ewidencyjnym 7-576/3”